Tag: เครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น

เครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น

เครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น เลือกอย่างไรให้ได้คุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น เลือกอย่างไรให้ได้คุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

                คุณค่าสารอาหารที่อยู่ในผักและผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราและมีความจำเป็นต่อการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งลำพังเพียงการกินผักและผลไม้เป็นประจำอาจไม่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้รับสารอาหารจากผักและผลไม้ที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ ก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยดี ๆ อย่างเครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น และเพื่อความมั่นใจให้เต็มร้อย เราก็ควรที่จะต้องมาใส่ใจในการเลือกกันสักหน่อยด้วย เลือกเครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็นจากประเภทของเครื่อง                 เครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็นจะมีการแบ่งประเภทของตามรูปแบบการทำงานของเครื่อง ซึ่งส่งผลต่อสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผักและผลไม้ของเรา เครื่องสกัดแรงเหวี่ยงด้วยใบมีด เครื่องสกัดประเภทนี้จะเป็นเครื่องที่สกัดแบบแยกกาก มีระบบการทำงานแบบใช้มอเตอร์แรงปั่น ที่ยิ่งมีแรงปั่นสูงก็จะยิ่งทำให้ได้น้ำผักและผลไม้ในปริมาณที่มากขึ้น เครื่องรุ่นนี้จะไม่เหมือนกับเครื่องสกัดเย็น เพราะจะมีสารอาหารในปริมาณที่น้อยกว่า ด้วยเพราะว่าใบมีดของเครื่องที่เมื่อทำการปั่นด้วยความเร็วสูงจะทำให้เกิดความร้อนที่เข้าไปทำลายคุณค่าสารอาหารที่มีอยู่ในวัตถุดิบของเรา เครื่องสกัดเย็นรอบต่ำ เครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็นประเภทนี้จะใช้เวลาในการสกัดที่นานกว่าเครื่องแบบแรก เพราะมีระบบการทำงานแบบการใช้การคั้นด้วยรอบความเร็วที่ต่ำกว่า แต่ข้อดีก็คือการสกัดวิธีนี้จะไม่ทำให้เกิดความร้อนทำให้สารอาหารและวิตามินยังคงอยู่อย่างครบถ้วน และข้อดีอีกอย่างก็คือเครื่องประเภทนี้ยังสามารถที่จะสกัดเอาน้ำและสารอาหารจากผักผลไม้ที่มีปริมาณน้ำที่น้อยหรือมีความแข็งออกมาได้แบบสบาย ๆ และยังเก็บไว้ได้นานกว่าโดยที่ยังคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน เลือกเครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่า เครื่องสกัดใบพัดพลาสติก เป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่เน้นความปลอดภัยในการทำน้ำผลไม้สกัด