Day: July 9, 2021

ประกันภัยรถ

หัวเทียนรถ ชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องรู้จัก เมื่อคิดจะรักการขับรถหัวเทียนรถ ชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องรู้จัก เมื่อคิดจะรักการขับรถ

ความปลอดภัยในการขับขี่เดินทาง นอกจากเรื่องของการทำประกันภัยรถที่ต้องคำนึงถึงแล้ว เรื่องของตัวรถยนต์เองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรจะต้องรู้และให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ต่าง ๆ เพราะอย่างน้อย ๆ เราจะได้ดูแลรักษารถได้ ถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน และหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่ควรจะต้องรู้จักเลยก็คือ หัวเทียน หน้าที่หลักของหัวเทียนรถ อุปกรณ์อย่างหัวเทียนนั้น จะมีหน้าที่หลักในการจุดระเบิดเครื่องยนต์ของรถยนต์ โดยส่วนประกอบหลักของหัวเทียนที่จะเป็นตัวจุดระเบิดก็คือ คอยน์จุดระเบิด ซึ่งกระบวนการทำงานก็คือ เมื่อมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะมีการส่งแรงไฟจากจานจ่าย และส่งผ่านไปยังสายของหัวเทียน และลำเลียงกำลังไฟไปสร้างประกายไฟสำหรับการจุดระเบิดในห้องเครื่องยนต์ทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้นั่นเอง หัวเทียนรถ ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะ หัวเทียนรถยนต์ที่เราใช้ ๆ กันในรถแต่ละรุ่นนั้น ไม่ได้มีแค่แบบเดียว ซึ่งการแบ่งประเภทของหัวเทียนก็แบ่งได้หลายแบบ ทั้งดูที่เขี้ยวหัวเทียน ว่าเป็นหัวเทียน 2